PANELL DE VOTACIONS
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI
CASTELLANO
VALENCIÀ
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018. Recollida de propostes
PROPOSTES NO VIABLES
Descarregar PDF
Veure propostes viables que no han entrat a votación segons els criteris de valoració

ID Categoria Proposta Data
@0536 Inversions/Educació, Joventut i Esport Declaración de Alcoy en 2018 como ciudad IGUALITARIA. Esta Promoción se desarrollaría a través de tres campañas en favor de la Igualdad entre géneros y En Contra de la Violencia de Género en las siguientes fechas:\n25 Noviembre: día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer\n8 marzo: día de las mujeres\n11 febrero: día de la mujer y la niña en la ciencia. \nEstas campañas y de forma anual incluirían concurso de dibujos y textos y posterior edición en libro para el 25 noviembre, exposiciones, performances, ciclos de cine, campaña audiovisual publicitaria y conferencias por expertos en el tema. \nEl objetivo sería Declarar Alcoy una ciudad sensibilizada e igualitaria que empodera la Igualdad entre Géneros.
20-10-17
@0537 Inversions/Benestar Social i Igualtat Dotar de equipamiento informático a las entidades de bienestar social según sus necesidades. Por ejemplo, nosotros necesitamos renovar los ordenadores del aula de informática.
20-10-17
@0538 Inversions/Benestar Social i Igualtat Dotar de calefacción a TODAS las entidades de bienestar social
20-10-17
@0539 Inversions/Benestar Social i Igualtat Ampliar la partida presupuestaria para entidades de bienestar social ( incremento de la cantidad subvencionada )
20-10-17
@0540 Inversions/Benestar Social i Igualtat Campaña de visibilidad de las personas con discapacidad intelectual
20-10-17
@0541 Inversions/Mobilitat i Accesibilitat Acera antideslizante en la calle Echegaray
20-10-17
@0542 Inversions/Mobilitat i Accesibilitat Regular mediante semáforos el cruce que hay entre las Barracas verdes, el colegio José Arnauda y el principio de la Avenida de la Hispanidad en la plaza de Al Azraq, entre los cruces de peatones y los coches que circulan es extremadamente peligroso sobre todo a las horas de mayor tráfico.
20-10-17
@0543 Inversions/Medi Ambient i Mobiliari Urbà Reparar totes les voreres que van del Parterre a la placeta de Ferrandiz i Carbonell, costat del Goya i costat de Monte de Piedad... esta fatal tota la zona... sobretot per a anar en carro de xiquet
20-10-17
@0544 Inversions/Medi Ambient i Mobiliari Urbà Recuperar l´edifici casi en runes del carrer Pintor Casanova canto en sant Blai, que diu que es propietat de Solvia però, que sembla que esta en clar procés de degradació. Es un edifici imponent aprop de jutjat, ajuntament, museus, col·legis... Perfectament podria albergar un altre museu, oficines publiques administratives, de turisme etc...
20-10-17
@0545 Inversions/Mobilitat i Accesibilitat Apoyo propuesta sobre el tráfico en Plaça Pintor Navarrete. Es un peligroso caos agravado con la proximidad del Colegio de El Romeral y la cantidad de autobuses tanto públicos como privados que acceden a J.Ribera Montes en el dichoso cruce.
21-10-17
@0546 Inversions/Medi Ambient i Mobiliari Urbà Acondicionament i millora de l´estat del Mas de Tetuán a la Font Roja Aquest mas és de propietat municipal i està en un estat avançat de deteriorament. Es podria actuar amb motiu de mantenir l´estructura actual i recuperar l´ermita del mas. La seua recuperació completa es podria realitzar en vàries anualitats, començant en aquesta pel mantenimient de l´estructura i neteja de l´inmoble.
21-10-17
@0547 Inversions/Medi Ambient i Mobiliari Urbà Acondicionament de la Cava Coloma a la Font Roja La cava està en terme municipal d´Alcoi i es troba en mal estat. Presenta deficiències importants d´estructura que suposen un perill per als vianants del parc natural
21-10-17
@0548 Inversions/Medi Ambient i Mobiliari Urbà Acondicionament de la Cava Simarro a la Font Roja La cava es propietat de l´Ajuntament d´Alcoi i es troba en mal estat. Presenta deficiències importants d´estructura que suposen un perill per als vianants del parc natural
21-10-17
@0549 Inversions/Medi Ambient i Mobiliari Urbà Acondicionament de facanes municipals d´edificis i murs a partir de la introducció d´art urbà i graffitti per millorar-les
21-10-17
@0550 Inversions/ Cultura i Festes ACONDICIONAMENT DE l´ANTIC DEPÒSIT D´AIGUA DE LA ZONA ALTA PER A ÚS POLIVALENT Es tracta d´un antic depòsit d´aigües sensiblement semiesfèric, formant una cúpula. Actualment es troba en desús. Presenta un interés històric i arquitectònic que justificarien una intervenció de rehabilitació per a posar-ho en ús. Es proposa una intervenció a fi de convertir-ho en un espai polivalent, destinat a acollir exposicions, concerts, espectacles, saló d’actes, tallers i una llarga llista d´activitats, tant a escala de barri com a municipal. Seria inclús un espai a tindre en consideració per a la “Mostra de Teatre” en la seua busca constant de nous espais escènics on la interacció dels actors amb el públic puga ser més directa.
21-10-17