PANELL DE VOTACIONS
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI
CASTELLANO
VALENCIÀ
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018. Recollida de propostes
PROPOSTES NO VIABLES
Descarregar PDF
Veure propostes viables que no han entrat a votación segons els criteris de valoració

ID Categoria Proposta Data
@0466 Inversions/Mobilitat i Accesibilitat CENTRE: Eliminar les voreres en els carrers més estrets, com Sant Jaume, donant-li prioritat al vianant.
19-10-17
@0467 Inversions/Mobilitat i Accesibilitat Voreres trencades i perilloses (cr. Banyeres, cr. Montgó). Solucionar les voreres que rellisquen (p.ex.: Carrer Echegaray).
19-10-17
@0468 Inversions/Mobilitat i Accesibilitat UPD avall, voreres rellisquen molt, els rebaixos dels guals són perillosos per a la gent major.
19-10-17
@0469 Inversions/Mobilitat i Accesibilitat Passos de vianants més junts, per a la gent amb problemes de mobilitat.
19-10-17
@0470 Inversions/Mobilitat i Accesibilitat Evitar que els cotxes pugen a les voreres.
19-10-17
@0471 Inversions/Mobilitat i Accesibilitat Carrer Sant Pere, vorera de més d’un metre d’alçària.
19-10-17
@0472 Inversions/Mobilitat i Accesibilitat Carrer Calderon i Sant Pere, voreres insuficients per a gent major i en general amb diversitat funcional.
19-10-17
@0473 Inversions/Mobilitat i Accesibilitat Zones 20 km/h de convivència cotxe/ vianant.
19-10-17
@0474 Inversions/Mobilitat i Accesibilitat Coordinació dels semàfors.
19-10-17
@0475 Inversions/Mobilitat i Accesibilitat Augmentar el mínim de velocitat permesa en l’Alameda i Juan Gil Albert.
19-10-17
@0476 Inversions/Turisme Bus turístic.
19-10-17
@0477 Inversions/Turisme Atraure turistes a partir de la celebració de festivals, concerts... Però de qualitat.
19-10-17
@0478 Inversions/Turisme Fer publicitat de les activitats que es fan: museus, teatres... i dirigir el turisme a eixes activitats.
19-10-17
@0479 Inversions/Turisme Facilitar l’accés de l’Alameda al Centre. Hi ha massa distància entre la zona comercial i centre històric, s’ha de millorar les indicacions. Suggeriments: caseta informativa, punt d’informació turística, marquesina, panells informatius, codis QR, MUPI, MITEC...
19-10-17
@0480 Inversions/Turisme Explicacions de qualitat turística en diferents idiomes.
19-10-17