PANELL DE VOTACIONS
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI
CASTELLANO
VALENCIÀ
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018. Recollida de propostes
PROPOSTES NO VIABLES
Descarregar PDF
Veure propostes viables que no han entrat a votación segons els criteris de valoració

ID Categoria Proposta Data
@0243 Inversions/Educació, Joventut i Esport Llibres nous a la biblioteca, renovació i realitzar més actes en ella: presentació de llibres, tertúlies...
19-10-17
@0244 Inversions/Educació, Joventut i Esport Afegir graus a la universitat. Que s’òbriguen graus d’humanitats.
19-10-17
@0245 Inversions/Educació, Joventut i Esport Fomentar l’arribada d’universitaris.
19-10-17
@0246 Inversions/Educació, Joventut i Esport Afegir a l’escola EASD la carrera de Belles arts, Moda, etc.
19-10-17
@0247 Inversions/Educació, Joventut i Esport Fomentar l’educació feminista als col·legis i instituts.
19-10-17
@0248 Inversions/Educació, Joventut i Esport La necessitat d’un forn per a la ceràmica a l’IES Andreu Sempere.
19-10-17
@0249 Inversions/Educació, Joventut i Esport Posar més batxillerat artístic en altres centres.
19-10-17
@0250 Inversions/Educació, Joventut i Esport Procurar que no hi haja instituts davant de col·legis, ja que la gent eix a fumar a la porta dels centres i els xiquets traguen el fum.
19-10-17
@0251 Inversions/Educació, Joventut i Esport Que tot estiga menys informatitzat (en classes).
19-10-17
@0252 Inversions/Educació, Joventut i Esport Millora dels horaris d’autobusos per als estudiants.
19-10-17
@0253 Inversions/Educació, Joventut i Esport Campanyes d’educació cívica, sensibilització cap a la neteja.
19-10-17
@0254 Inversions/Educació, Joventut i Esport Llibres per a les biblioteques.
19-10-17
@0255 Inversions/Educació, Joventut i Esport A Batoi, una biblioteca, per donar vida al barri, als locals de Lipsa/ Eight.
19-10-17
@0256 Inversions/Futur socioeconòmic CENTRE: Que no paguen impostos municipals durant 5 anys els habitatges que es reformen en el centre i es traguen al mercat, en venda o en lloguer. Delimitar els carrers més afectats.
19-10-17
@0257 Inversions/Futur socioeconòmic CENTRE: No concedir llicències de nova construcció fora de les “illes” existents en el Centre, afavorint l’obra en estes.
19-10-17